BouwGarant

Een Bouwgarant aannemer is de juiste aannemer.

Als u gaat bouwen of verbouwen moet er van alles geregeld en gedaan worden. Zaken waar u vaak nauwelijks ervaring mee heeft. Een goede aannemer neemt u veel zorgenuit handen en zorgt ervoor dat uw wensen optimaal worden verwezenlijkt. BouwGarant-aannemers worden periodiek
getoetst. Een bedrijf dat niet aan de eisen voldoet,mag niet onder de vlag van BouwGarant werken.

De zekerheden die een BouwGarant-aannemer u kan bieden:

Kwaliteit
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma’s.
De BouwGarant-aannemer heeft aantoonbare ervaring.
De BouwGarant-aannemer is op de hoogte van actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

Heldere afspraken
Van de offerte tot en met de oplevering, met de BouwGarant-aannemer legt u alle afspraken zwart op wit vast. Zo is er geen kans op misverstanden.

Grip op de kosten
Van de BouwGarant-aannemer ontvangt u een offerte met daarin een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en een prijsaanbieding; Als u wensen wijzigen kan er sprake zijn van meerwerk. Vraag de BouwGarant-aannemer vooraf om een prijsopgave. Met de BouwGarant-aannemer kunt u goede afspraken maken over de betaling. Als u de VerBOUWgarantie afsluit, wordt onderstaande betalingsregeling met klem aanbevolen.

Betalingsregeling voor verbouwwerken
Bij werken met een aanneemsom tot 10.000 euro betaalt u de aannemer naar rato van het uitgevoerde werk.
Bij werken van 10.000 euro tot 300.000 euro betaalt u bij aanvang 10% van de aanneemsom.
Tijdens de bouw betaalt u naar rato van het uitgevoerde werk. De laatste 10% betaalt u bij de oplevering.

Service
De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure. Mochten er problemen zijn waar u niet uitkomt, dan staat de BouwGarant Servicedesk voor u klaar.

Betrouwbaar
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste verzekeringen, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de wettelijke verplichtingen.

VerBOUWgarantie
Alleen bij de BouwGarant-aannemer kunt u de VerBOUWgarantie afsluiten. Dit unieke productbeschermt u tegen de financiële risico’s van een verbouwing. Kortom, met een BouwGarant-aannemer haalt u een betrouwbare partner in huis!